fugletræk.jfif

Krise

Tab & sorg 

Livstruende sygdom 

Ensomhed, angst, isolation

Ønsket om øget livskvalitet og selvbestemmelse