top of page
IT1_edited_edited.jpg

 

Ingen af os kommer gennem livet uden at opleve perioder, hvor livet bliver svært, hvor vi bliver udfordret i forståelsen af os selv og vores omgivelser. Nogle gange har vi brug for støtte og hjælp til at genetablere fodfæste og balance, til at lære os selv bedre at kende, forstå på ny og finde vej igen.

Hjælp til at drage kærlig omsorg for os selv og komme videre på en konstruktiv og livgivende måde. En måde, der bringer os tættere på det liv, vi ønsker at leve.

Her er psykoterapi givende og effektfuldt.

Det kan være at du føler, at du er gået i stå, at livet glider forbi dig.

Muligvis oplever du usikkerhed, angst, ensomhed, vrede eller andet, der spænder ben for din livsudfoldelse. Måske er du ramt af stress eller depression.

Det kan også være du har konflikter i din familie, dit parforhold eller andre relationer.

Eller måske har du oplevet et alvorligt tab,

måske har du, eller en af dine kære, fået en livstruende sygdom.

Det kan også være  at du har en udefinerbar længsel, drømmer om noget du endnu ikke ved hvad er. 

 

Nogle gange er sammenhængene enkle, andre gange mere komplekse. 

Hvad end det handler om, stiller jeg mig åbent og varmt til rådighed i din proces. Vi indgår et samarbejde, hvor jeg tilbyder et fortroligt rum i en tryg ramme, der støtter dig undervejs og alt foregår i dit tempo og med stor respekt for din integritet. Måske stiller jeg spørgsmål du aldrig har stillet dig selv, eller på anden måde henleder din opmærksomhed på noget hidtil overset, men du vil altid være eksperten i dit eget liv.

Vi undersøger i fællesskab hvad det er for mekanismer, følelser, fortællinger eller overbevisninger, der spænder ben for, eller på anden måde indskrænker din livsudfoldelse.

Ofte vil jeg inddrage kroppens erindring og sansning.

Kom som du er, du behøver ikke at have regnet det hele ud på forhånd, blot have en fornemmelse af hvad der smerter og hvad du ønsker hjælp med. Du bidrager i terapisessionen med din åbenhed, dit engagement samt din lyst til at skabe forandring i dit liv. Og du implementerer løbende det fra terapien, som giver mening for dig.

 

Hvordan er det at gå i terapi?

Nogle gange vil du føle dig afklaret og stærkere, når du går fra en session.

Andre gange vil du opleve, at den efterfølgende tid bliver udfordrende, fordi der sker en masse nyt inden i dig og i relationerne omkring dig.

Begge dele er helt normalt og set fra et terapeutisk perspektiv et signal om udvikling.

Både mens du er i terapi og imellem terapisessionerne vil din krop og psyke arbejde bevidst og ubevidst videre med de nye erkendelser og oplevelser, du får gennem terapien.

Igennem terapi kan du opnå:

Indsigt og følelsesmæssig forståelse for, hvad der blokerer for at være helt nærværende, og leve dit liv fuldt og helt.

 

Bedre kontakt med dine inderste ønsker og behov og bedre evne til at træffe de valg, der er rigtige for dig.

 

Styrket fornemmelse af hvem du er og hvad der fungerer og ikke fungerer for dig.

 

Bedre indsigt i dine ressourcer og begrænsninger, og hvordan du lettere kan omgås det, der gør dit liv vanskeligt


Evnen til bedre at acceptere og tage dig af dine følelser på en imødekommende og mere selvkærlig måde.

 

At lære dine grænser bedre at kende. 

Velkommen, jeg glæder mig til at møde dig.

.

bottom of page